Nanalo ang Mustang-Tec ng honorary title ng Science and Technology Innovation Enterprise para sa taon ng 2022

2022-11-28

Magandang balita! Ginawaran kami ng titulong Science and Technology Innovation Enterprise para sa taon ng 2022 at ginawaran din kami ng natitirang strategic cooperative unit ng 2021-2022 sa aktibidad ng SME digital counseling work, pagsulong ng mga unit ng siyentipiko at teknolohikal na pagbabago at punong siyentipiko ng mga negosyo . Ang aktibidad ay inorganisa ng China Management Science Research Business School, Discovery Magazine at ang 20th China Scientist Forum.Ang karangalang ito ay hindi madaling dumating. Salamat muli para sa mga alalahanin ng mga pinuno, at lahat ng pagsisikap ng lahat ng empleyado. Kaming Mustang-tec ay patuloy na magsisikap sa landas ng pagbabago at lumikha ng mga bagong tagumpay para sa patuloy na pagbabago!

  • QR